Šv. Kotrynos vienuolynas

vienuolynas

Krakių vienuolynas – tarsi seserų kotryniečių istorijos paminklas. 1645 m. šv. Kotrynos ordino vienuolės gavo vyskupo leidimą statyti  vienuolyną Krakėse. Būtent čia buvo įkurta šių seserų kongregacija Lietuvoje. Nuo pat savo įsikūrimo seserys kotrynietės slaugė ligonius, daug dėmesio skyrė mergaičių auklėjimui, vertėsi rankdarbiais. Ne kartą vienuolyną bei Šv. Kotrynos bažnyčią negailestingai niokojo gaisrai. Už miestelio pastatytas mūrinis vienuolynas dar neįrengtas 1940 m. perduotas mokyklai. Seserys liko gyventi senajame mediniame pastate, kuris vėliau sudegė. Vienuolynas Krakėse turėjo mergaičių perauklėjimo įstaigą, savą pradžios mokyklą, seserys Krakėse atidarė vaikų darželį, vidurinėje mokykloje dirbo fizikos, matematikos, kalbų mokytojomis, garsėjo didžiuliu sodu ir daržais, gydymu žolelėmis. 1948 m. vienuolynas uždarytas ir tik 1997 m., pastačius naujus rūmus su aštuoniomis celėmis bei koplyčia, atkurtas.

Vienuoles

Sesuo Kristina (dešinėje) su sesute Pranciška

Šv. Mergelės ir Kankinės Kotrynos vienuolyno seserys Krakėse vėl tapošviesos ir gerumo žiburėliu, ypač jaunimui. Ryškų pėdsaką Krakėse paliko sesuo Kristina Mikalauskaitė, iki 2013 m. dėsčiusi gimnazijoje tikybą, vadovavusi ateitininkams, organizavusi jaunimo išvykas į Atsimainymo dienas Panevėžyje, Kaune ir kitur, rengusi jaunimą Sutvirtinimo sakramentui, įgyvendinusi bendrus projektus su Krakių bendruomenės centru. Sesuo Bernadeta Ščerbavičiūtė liko krakiškių atminty kaip kuklumo, paklusnumo bei darbštumo simbolis. Sesuo Jolanta Prialgauskaitė ilgus metus rūpinasi bažnyčios priežiūra, adoravimu, vaikučių rengimu Pirmajai komunijai. Ji stengiasi pasirūpinti skurstančių šeimų vaikais bei motinomis, organizuoja labdarą. Sesuo Jolanta gražiai bendradarbiavo su darželiu, rengė ,,Motinos svetainės” popietes.