Ambulatorija

Nuo 1997 m. iki 2013 gruodžio 31 d. veikia viešoji įstaiga Krakių ambulatorija, finansuojama iš Kauno teritorinių ligonių kasų pagal prie ambulatorijos prisirašiusių gyventojų skaičių.  Direktorė Regina Riškienė. 1997 m. prisirašiusiųjų buvo apie 3000, o 2013 m. – 2000.  Nuo 2014 m. sausio 1d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu viešoji įstaiga bus reorganizuota į skyrių, prijungiant jį prie Kėdainių pirminio sveikatos priežiūros centro .

Ambulatorijoje teikiamos visos pirminės ambulatorinės priežiūros paslaugos: šeimos gydytojo, gydytojo odontologo, slaugytojų, akušerės. Buvę fizioterapijos ir  masažo kabinetai panaikinti 1999 – aisiais. Pediatrai, išvykus Beatai Danielienei, kelis kartus keitėsi ir nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. vaikučių sveikata rūpinasi bendrosios praktikos gydytoja Rūta Mandravickienė. Gydytoja odontologė Alvyra Selvestravičienė gydo dantis ir rūpinasi jų profilaktika jau du dešimtmečius, yra pelniusi pacientų pasitikėjimą bei pripažinimą, pagarbą.

Krakių ambulatorijos vadovė Regina Riškienė

Krakių ambulatorijos vadovė Regina Riškienė

Ilgametė ambulatorijos vadovė bendrosios praktikos gydytoja Regina Riškienė jau ketvirtą dešimtmetį  krakiškių vertinama ir gerbiama už nuoširdų gydymą, nuolatinį tobulinimąsi bei dėmesingumą žmogui. Jos rūpesčiu 2008-2010 metais atlikta pastato renovacija, sustiprinta įstaigos materialinė bazė, suburtas profesionalus, paslaugus ir atidžiai dirbantis kolektyvas. Pacientų yra mylimos ir gerbiamos ilgametės bendrosios praktikos slaugytojos: Rima Kikilienė, Virginija Stankevičienė, Irena Aleknevičienė, Rima Janovskienė, Angelė Antanavičienė.

Krakių ambulatorijos kolektyvas

Krakių ambulatorijos darbuotojos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai
Basanavičiaus g. 6, Krakės, Kėdainių r.
tel. 8 (347) 38118