Krakių žemės ūkio bendrovė įkurta 1992 m. buvusio Krakių kolūkio bazėje, kurion giliausius pėdsakus yra įmynęs šviesaus atminimo ilgametis kolūkio pirmininkas Antanas Petkevičius. Nuo  bendrovės įkūrimo jai vadovauja Nikolajus Danilčenko, kuris 2012 m. Žemės ūkio ministerijos rengiamame konkurse „Lietuvos kaimo spindulys“ įvertintas nominacija „Ekonomiškai ir socialiai motyvuotos žemės ūkio įmonės vadovas“. Žemės ūkio bendrovė – vienas svarbiausių Krakių seniūnijos ir jos bendruomenės ramsčių: bendromis pastangomis nuolat gražinamas miestelis, rengiamos šventės, užimamas jaunimas. Jam vadovaujant rekonstruota, modernizuota gamybinė bazė, 1994 m. įkurtas mėsos perdirbimo cechas, kuriam vadovauja Jonas Pacauskas, imta verstis stacionaria bei išvežiojamąja prekyba, atidarytos kelios parduotuvės, 2013 m. atidaryta bendrovės kavinė „Krakės“. Be įprastos augalininkystės ir gyvulininkystės, pradėti auginti ir mėsiniai galvijai, avys, žieminiai ir vasariniai rapsai, kukurūzai tiek pašarui, tiek ir grūdams. Tęsiamas ir išplėtotas Lietuvos sunkiųjų arklių verslas, sportinė žirgininkystė. Bendrovės hipodrome ne kartą vyko respublikinės žirgų lenktynės, tačiau pastaruoju metu žirgų sporto šaka blėsta, nors žirgais tebesirūpina entuziastas Albertas Marazas, jiems visą savo meilę skiria buvusi važnyčiotoja Vanda Žemaitienė.

ŽŪB pirmininkas N. Danilčenko su kavinės „Krakės" darbuotojomis

ŽŪB pirmininkas N. Danilčenko su kavinės „Krakės” darbuotojomis

Bendrovė dirba 2400 ha savos bei išnuomotos žemės. Darbininkų netrūksta, (dirba 130 žmonių), tik dažnai pasigendama gerai dirbančių, tačiau vadovas išlaikė būrį atsidavusių specialistų ir bendraminčių. Augalininkystei tebevadovauja patyręs agronomas Vilius Račas, gyvulininkystei – zootechnikė Žana Lukošaitienė, mechanizacijos sričiai – Mečislovas Kaminskas, sumaniai talkina vadovo pavaduotojas ir Krakių seniūnaitis Stanislovas Pupšta, jaunas sumanus brigadininkas Ramūnas Urba.