HPIM4010

Darželio kolektyvas su ilgamete direktore Marija Šepetiene

Krakėse seserų kotryniečių įsteigtas darželis veikė nuo 1945 m. pavasario. Valdiškasis darželis Krakėse įsteigtas 1946 m., o 1983 m. pastatytas dviaukštis tipinis pastatas, kurio pusė patalpų 1993 m perduota į parapijos balansą. Giliausius pėdsakus darželio veikloje paliko ilgametė darželio direktorė Marija Šepetienė. Jos iniciatyva 2001 m. Bendradarbiaujančių Nyderlandų fondų lėšomis pastogėje įrengtos naujos vienos grupės patalpos ir atidaryta ketvirtoji grupė. Tuo metu darželį lankė 75 vaikai.

2001 m. darželis įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Iki 2013 m. įgyvendintos trys ilgalaikės darželio bendruomenės sveikatinimo programos. Jų tęstinumas užtikrinamas ir tolesnėje darželio veikloje. Profesionali ilgamečių kūrybingų ir atsakingų pedagogių komanda puoselėja tautinį, patriotinį, pilietinį ugdymą, savitas darželio tradicijas. Amžių sandūroje pasodintame  Pažinimo parkelyje kiekvienas medis yra paskirtas žymiausiems Krakių žmonėms. 2010 m. darželio tėvų komitetas (pirm. A. Račienė) apdovanotas Seimo pirmininkės I. Degutienės padėka. 2011 m. darželio ugdytinė Ema Butkevičiūtė tapo Respublikinio piešinio konkurso saugaus eismo tema laureate.

100_5444

Inkilų šventė

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Krakių darželis reorganizuotas, prijungiant jį prie Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos ir įsteigiant joje “Bitutės” skyrių. Veikia trys vaikų grupės. Skyriaus vedėja Kristina Sinkevičienė.

Kontaktai
Smilgos g. 6, Krakės, Kėdainių r.
tel. 8 (347) 38 289
www.krakiudarzelis.lt